Ei ny undersøking viser at renteaukar og prisoppgang går på helsa laus. Foto: Gorm Kallestad/NTB/NPK.

Undersøking: Folk mistar nattesøvnen av høgare renter og prisoppgang

Auka renter og prisar går utover meir enn folks lommebok. Ei ny undersøking viser at ho også går på helsa laus – mange er så bekymra at dei mistar nattesøvnen.

Rentene stig. Det same gjer prisane på straum, mat og andre utgifter folk flest er avhengig av – og torsdag kjem sannsynlegvis Noregs Bank med meir dårleg nytt.

Då er det rentemøte, der spørsmålet er om det kjem ei enkel eller dobbel renteheving.

Ei ny undersøking Bank 2 har gjort, viser at alle rentehevingane og prisaukane ikkje berre går utover folks lommebok, men også går på helsa laus.

I undersøkinga kjem det fram at 60 prosent av dei spurde er litt eller veldig bekymra for auka renter og prisar – og at 25 prosent av desse opplever at bekymringane har gått utover nattesøvnen.

Det kjem også fram at over 20 prosent oppgir at dårleg økonomi har gått utover eigen psykisk helse.

(©NPK)