– Folk bør ikkje no planleggje for utanlandsreiser i påska, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Foto: Ørn E. Borgen/NTB/NPK.

UDs forlengjer reiseråd til 1. mars: – Ikkje planlegg for utanlandsreiser i påska

UD forlengjer rådet om å unngå reiser som ikkje er strengt nødvendige til alle land til 1. mars. Dei forventar dessutan at rådet kan bli ytterlegare forlengde.

– Det må forventast å kunne vere reiserestriksjonar òg når påska kjem, og folk bør ikkje no planleggje for utanlandsreiser i påska, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i ei pressemelding.

– Sjølv om vi har innretta oss til pandemien i snart eitt år, er vi framleis langt unna ein normalsituasjon, og smittesituasjonen endrar seg raskt, seier ho.

Det vil framleis gjerast vurderingar kvar veke om eventuelle unntak for land i EØS og Schengen-området der det er nok låg smittespreiing.

Per i dag gjeld dette berre sju område i Finland, som gjekk frå raudt til gult nivå natt til måndag.

Etter at grensene til ei rekkje land vart opna i sommarmånadene i fjor, har heile Europa utanfor Norden vore raude på smittekartet sidan oktober. Sidan har òg dei fleste regionane i Norden vorte raude.