To positive prøver tysdag

Helse Førde analyserte 246 prøver for covid-19-viruset tysdag.

To av prøvene var positive. Prøvetakingskommune for desse var Stad.