To positive prøver

Helse Førde analyserte tysdag 376 prøver for covid-19-viruset.

To av dei var positive.

Prøvetakingskommunar for desse var Stad og Sunnfjord.