Mindre pengar til Politidirektoratet og meir til distrikta skal gi fleire politifolk i gatene. Foto: Heiko Junge/NTB/NPK.

Tilliten til politiet går ned på bygda

Medan tilliten til politiet aukar i byane, går han ned på bygda.

– Forskjellane blir større. Brannvesen og ambulanse er tydelege på at dei ønsker politiet tidlegare på åstad enn det som er tilfelle i dag, seier leiar i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, til NRK.

Forbundet har åtvara mot ei utvikling der politiet brukar for langt tid på å komme til åstaden i distrikta. Bolstad seier det handlar om å ha politi der folk bur, og at dei ikkje har lykkast i tilstrekkeleg grad. Med nærpolitireforma i 2015 førte til at 120 lensmannskontor i Noreg vart lagde ned.

I innbyggjarundersøkinga til politiet for 2020, kjem det fram at tilliten til politiet er høgare i alle tettstader i 2020 enn i 2019, medan tilliten går ned på bygda. Forskjellane er større enn før.

I dei store kommunane svarer 64 prosent at dei meiner politiet kjem raskt til staden medan i dei små kommunane svarer 39 prosent det same.

(©NPK)