Etter at Noreg lempa på innreiserestriksjonane førre måndag, auka talet på reisande med 81 prosent frå veka før gjenopninga. Foto: Torstein Bøe/NTB/NPK.

Talet på reisande til Noreg auka med 81 prosent etter at innreise vart lettare

Etter at Noreg lempa på innreiserestriksjonane førre måndag har 96.600 menneske kryssa grensa. Svært få av desse må i karantene.

Måndag 5. juli opna Noreg delvis grensene til dei fleste landa i Europa.

Frå då og til søndag 11. juli vart det registrert i snitt 13.812 personar som kryssa grensa til Noreg kvar dag. Talet på reisande auka med 81 prosent frå veka før gjenopninga, skriv Aftenposten.

Trass i delvis gjenopning, er trafikken framleis svært låg, ifølgje tal avisa har henta frå trafikkdata hos Vegvesenet ved Svinesund.

Trafikken etter at grensene vart opna, ligg berre på 45 prosent av det som var normalt før pandemien. Talet på reisande auka mest med ferjene frå Danmark og Tyskland, bil og buss.

Dei fleste som kom til Noreg førre veke, slapp karantene. 73,2 prosent hadde fritak frå karantene fordi dei kom frå grøne land. Dessutan var over 20 prosent pendlarar, yrkessjåførar og flypersonell, og desse har unntak.

Berre 2.500 av 96.600 reisande måtte i karantene i eigen bustad, medan 1.079 personar – altså 1,3 prosent av dei innreisande – skulle på karantenehotell.

(©NPK)