Nordmenn blir bedne om å unngå alle unødvendige reiser til utlandet fram til 15. mai. Men statsministeren seier at reiserådet truleg vil bli forlengde til å gjelde ut juni. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen/NTB/NPK.

Solberg: Reiseråd blir truleg forlengde ut juni

Regjeringas råd om å unngå unødvendige reiser til utlandet varer førebels til 15. mai. Men statsministeren seier det truleg vil bli forlengt til ut juni.

– Tilrådinga vår kjem nok til å vare til ut juni fordi dei fleste stader framleis vil slite med at dei ikkje har komme så langt i kampen mot pandemien, seier statsminister Erna Solberg (H).

Statsministeren seier at det ikkje er lurt å planleggje for utanlandsreiser i juni.

– Planlegg du for noko seinare, så bør du ha avbestillingsforsikring. Vi veit ikkje korleis utviklinga blir, og så veit vi ikkje korleis utviklinga blir der du har tenkt å reise, seier ho, og peikar samtidig på at det truleg vil vere enkelte land som opnar for innreise utan karantenereglar, slik som Island og delar av Finland.

– Eg trur karantenereglar kjem til å vare ganske lenge i land der smitten er betydeleg over det norske nivået, seier Solberg.

(©NPK)