Slik røysta sunnfjordingane

Arbeidarpartiet og Senterpartiet er nesten jamstore i Sunnfjord kommune.

Her er resultata i det første stortingsvalet i Sunnfjord kommune:

Arbeidarpartiet 26,6

Senterpartiet 26,2

Høgre 16,6

Sosialistisk Venstreparti 7,3

Framstegspartiet 6,8

Kristeleg Folkeparti 4,2

Raudt 3,8

Miljøpartiet Dei Grøne 3,2

Venstre 3,0

Artikkelen held fram under annonsen.

Andre 2,3