Frå matfestivalen Matstreif. Arkivfoto: Margunn Sundfjord/NPK.

Skal legge ein plan for «Matnasjonen Noreg»

Politikarar og mat- og reiselivsbransjen møtast til digital konferanse om korleis dei skal skape sterke mat- og reiselivsregionar og fremje sunt og berekraftig kosthald 31. august.

Regjeringa har lagt fram strategien «Matnasjonen Norge», og inviterer til ein digital konferanse om temaet.

Under konferansen skal aktørar frå mellom anna næringsliv og offentleg sektor delta i panelsamtalar om korleis vi kan samarbeide for å bygge Noreg som matnasjon mot 2030. Konferansen vil spesielt ta for seg korleis regionane kan bidra til å bygge ein sterk matnasjon, skriv regjeringa.

I strategien heiter det at «I 2030 er mat ei kjelde til matglede, stoltheit, god helse og fellesskap i heile befolkninga, og er eit synleg element i turistlandet Noreg. Noreg er internasjonalt kjent for ein spennande matkultur, sin store sjømateksport og mat- og drikkeopplevingar med norske råvarer i verdsklasse.»

(©NPK)