No blir alle restriksjonar på arrangement og samankomstar oppheva. Snart vil dermed konsertpublikum kunne stå tett i tett og sjå artistar spele. Her frå ein konsert med Åge Aleksandersen i Oslo Spektrum i 2019. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB/NPK.

Restriksjonar for arrangement og samankomstar blir oppheva

Frå laurdag 25. september blir alle restriksjonar knytt til arrangement og samankomstar oppheva.

Det kunngjorde regjeringa på ein pressekonferanse fredag ettermiddag.

Dermed vil det igjen bli opna for fulle tribunar og fulle konsertsalar etter halvtanna år med strenge avgrensingar.

– Ei full gjenopning er ein ekstremt viktig milepæl og noko vi har venta på heile tida. Eg har stor tru på at dette kjem til å gå bra, og er fullstendig optimist på vegner av kulturen, idretten og det frivillige, seier kulturminister Abid Raja (V).

I samband med nedstenginga 12. mars 2020 vart det innført forbod mot kulturarrangement og idrettsarrangement i Noreg. Sidan den gong har det både vorte opna opp og stramma inn på regelverket, både nasjonalt og lokalt. Men det har heile tida vore strenge avgrensingar i talet på deltakarar og avstandskrav.

– Skjer ikkje over natta

Den siste oppdateringa av regelverket har innebore at makstalet på personar avheng av om det blir brukt koronasertifikat, om det er faste plassar og om det er inne eller ute. Utandørs har maksimalt 10.000 tilskodarar kunna sleppe inn.

– Sjølv om vi no opnar for fullt, skal vi hugse på at det vil og kan vere vanskeleg for kulturen, idretten og det frivillige å gå tilbake til normalen. Det skjer ikkje over natta, seier Raja.

– Mange system skal tilbake, og billettar blir ikkje selde frå ein dag til ein annan. Derfor vil eg samtidig oppmode heile det norske folket til å dra på konsert, teater og idrettsarrangement, vere med på å ta kvardagen tilbake. For han kjem ikkje heilt av seg sjølv, sjølv om vi no opnar for fullt, seier statsråden vidare.

Strenge reglar

Det har òg vore strenge reglar om privat kontakt og private samankomstar gjennom pandemien. Fredag ettermiddag gjaldt framleis ei tilråding om maks 20 gjester og oppmoding om å møtast utandørs. Beskytta tel ikkje med i talet.

For private arrangement, slik som bryllaupsfestar og konfirmasjonsselskap, har det inntil nyleg vore tillate med 100 deltakarar på offentleg stad eller i leide/lånte lokale.