Opptatt av miljøet? – Velg norsk lam på grillen i sommer!

Norske bønder og norsk lam er del av klimaløsningen!

Vi bønder er klimabevisst – det handler om vårt levebrød. Krisa vi nå har vært igjennom viser at landbruket ikke er klimaverstingen, som flere skal ha det til. Landbruket har drevet som normalt samtidig som klimagassutslippene har gått drastisk ned.

Vi må, som andre land, ta utgangspunkt i våre forutsetninger for å produsere mat. I Norge har vi mye gras og landskap hvor gras er eneste mulige produksjonsfaktor. Vi har heier og fjell, og dette er landskap du og jeg bruker i vår fritid. Hvordan tror du landskapet hadde vært dersom sau og andre beitedyr hadde vært fraværende akkurat der du ferdes? Disse områdene ville ha grodd igjen raskt.

Artikkelen held fram under annonsen.

Tregrensa er på veg mot nye grenser på grunn av høyre temperaturer og mindre beitedyr. Denne utviklingen skjer i stor fart og truer en rekke sårbare arter. Dette kan forskning ved NTNU dokumentere gjennom et forskningsprosjekt. Prosjektet kan videre vise til at sauen kan redde det biologiske mangfoldet.

Alle land har plikt til å bidra til verdens matproduksjon, også vi. Da er det godt å vite at norsk kjøttproduksjon er best i verden når det gjelder friske dyr med svært lite bruk av antibiotika, god dyrevelferd og at vi har et landbruk som har redusert sitt klimaavtrykk.

Vi bønder skal klare å redusere klimaavtrykket så mye som vi er forpliktet til, samtidig som vi tar vare på norsk verdiskaping, vårt kulturlandskap, den trygge norske maten og den gode dyrehelsa som er så unik. Vi har blant annet en god avlsorganisasjon, Norsk Sau og Geit, og gode fôrleverandører som hjelper oss med å nå dette målet. Hvis vi spiser importert kjøtt mister vi alle fordelene, og vi blir ingen å se opp til i klimasammenheng.

Når du i år reiser på ferie i eget land, så tenk over hvordan det fantastiske landskapet har blitt til og hvorfor det er som det er. Og neste gang du er i butikken for å handle grillmat så vær miljøbevisst. Kjøp lokalt, kjøp norsk og kjøp får og lam! Da tar du et godt miljøvalg.