Mattilsynet ber om at ein ikkje matar ville fuglar i parkar og ved innsjøar. Dette fører til at fuglane samlar seg på små område og lettare spreier smitte seg imellom. Foto: Jon Olav Nesvold/NTB/NPK.

Mattilsynet ber folk halde seg unna sjuke og døde fuglar

Det er den siste tida funne døde villfuglar som er smitta med fugleinfluensa, over heile landet. Mattilsynet ber folk unngå kontakt.

- Vi ber alle om å la sjuke eller døde fuglar vere i fred. Ikkje ta på dei. Ikkje ta med deg ein sjuk fugl heim for å stelle den eller gi den mat, seier Anne Marie Jahr, seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet, i ei pressemelding.

Det er sjeldan fugleinfluensa smittar frå fugl til menneske, men ut frå eit føre-var-prinsipp bør ein ta sine forholdsreglar. Dersom du har vore i nær kontakt med ein sjuk eller død fugl og får symptom på influensa i løpet av 10 dagar etterpå, bør du kontakte fastlegen.

Viss du finn sjuke eller døde fuglar bør du varsle Mattilsynet på e-post eller telefon, slik at dei kan vurdere om dei skal rykke ut og ta prøvar.

Mattilsynet ber også om at ein ikkje matar ville fuglar i parkar og ved innsjøar. Dette fører til at fuglane samlar seg på små område og lettare spreier smitte seg imellom. Unntaket er ved faste stader der fuglane er vande til å bli mata. Der kan ein framleis mate fuglar då dei likevel samlar seg slike stader.

Truleg er fugleinfluensasmitte blant villfugl den nye normaltilstanden også i Noreg, etter at viruset har spreidd seg hit frå Sentral-Europa.

– Vi reknar med at vi må leve med smitte hos ville fuglar i fleire periodar i framtida, seier Jahr. (©NPK)