– Russland har openberrt ingen sperrer mot å bruke militærmakt. Derfor er dei, etter mi meining ein stor trussel, seier oberstløytnant Geir H. Karlsen til Dagbladet. Foto: Christian Bugge Hjort/Forsvaret.

Måling: Meir enn ein av fire nordmenn fryktar Russland

Meir enn ein av fire nordmenn meiner at Russland utgjer ein trussel for Noreg. Det viser ei undersøking gjort av InFact for Dagbladet.

Heile 28,9 prosent av dei spurde seier at trusselen frå Russland er «stor eller «svært stor». Nokre færre 28,7 prosent, meiner trusselen er liten eller svært liten.

I undersøkinga har vel eitt tusen nordmenn svart på spørsmålet: Kor stor trussel meiner du Russland utgjer for Noreg? Svara er graderte på ein skala frå 1 til 5, der 1 er «svært liten fare» og 5 er «svært stor fare».

Artikkelen held fram under annonsen.

Kvinner er meir bekymra for Russland enn menn, viser Dagbladets undersøking. Berre 6,9 prosent av menn meiner trusselen frå Russland er svært stor, medan 11,9 prosent av kvinnene meiner det same.

Minst bekymra er folk i Nord-Noreg. Her seier berre 5,9 prosent av dei spurde at dei meiner trusselen er svært stor. På landsbasis er denne andelen 9,4 prosent. Mest bekymra er folk på Austlandet, utanom Oslo. Her meiner alt 34,1 prosent at trusselen er stor eller svært stor.

Ifølgje oberstløytnant Geir Hågen Karlsen er frykta folk gir uttrykk for, alt anna enn ugrunna, sjølv om det ikkje er nokon omgåande trussel. Han meiner faren på sikt er stor – 4 på ein skala frå 1 til 5.

– Det er fordi Russland heilt sikkert vil lære av dei feila dei har gjort no. Dei vil heilt sikkert byggje opp att styrkane sine. Og med det styret dei har, er det ingen politiske, moralske eller juridiske avgrensingar på bruken deira av makt. Dei blir berre haldne i sjakk av at vi er i stand til å yte motstand, seier Karlsen. (©NPK)