Ei rekkje tidlegare og noverande ordførarar og varaordførarar deltok på landstinget til LNK. Totalt var det 74 som deltok på landstinget på Stord. Foto: Vigleik Brekke, Øygarden kommune.

LNK vil ha betre opplæringslov for å sikre nynorske digitale læremiddel

I opplæringslova som regjeringa har sendt på høyring, blir det ikkje gjort nok for å sikre ein digital kvardag på nynorsk for nynorskelevane, meiner Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK).

Det nye lovforslaget frå regjeringa set skuleeigarane og kommunane i ein vanskeleg situasjon som innkjøparar med uklare reglar å halde seg til. Dette er det fort nynorskelevane som taper på, skriv LNK i ei pressemelding etter landstinget på Stord.

– Ei ny opplæringslov må vere klokkeklar i kravet til læremiddel og læringsverktøyprodusentane. Skal dei få innpass i skulen, må dei levere produkt på både nynorsk og bokmål, seier LNK i pressemeldinga.

Dei oppmodar alle medlemskommunane sine om å setje tydelege krav til ei ny opplæringslov i den pågåande høyringsrunden.

(©NPK)