Første smittetilfelle på sju dagar

Etter seks dagar utan positive prøver, var det slutt.

Helse Førde analyserte måndag 95 prøver for covid-19-viruset. Ei av prøvene var positiv.

Prøvetakingskommune for denne var Sunnfjord.