Fleire negative prøvesvar

Det er framleis berre fire personar i Gloppen kommune som har fått positivt svar på koronatesten sidan prøvetakinga starta i mars.

Så langt er 473 personar testa for det potensielt farlege viruset.

462 har fått negativt prøvesvar, 7 ventar på svar.

Tala er oppdaterte 28. juli kl. 09.00.