E39 er mellombels stengd

Eit vogntog har fått stans, og E39 Breimsfjelltunnelen 2 er mellombels stengd.