Etter fleire år med brunsnigleinvasjon er bestanden no på veg tilbake. Foto: Torstein Bøe/NTB/NPK.

Brunsniglane er på retur

Bestanden av brunsniglar er på veg tilbake mange stader i landet.

Det gjeld alle områda der arten har vore dominerande dei siste åra, seier forskar ved Norsk institutt for bioøkonomi Bjørn Arild Hatteland til NRK.

– Vi har ikkje dei ekstreme snigleåra vi hadde i åra etter at sniglane kom til landet, seier han.

Artikkelen held fram under annonsen.

Brunsnigelen vart oppdaga i Noreg i 1988 og er ein framand art.

– Dei har øydelagt grønnsakproduksjonen, men også gras som skulle brukast som fôr til husdyr. Sniglane har ofte vorte liggjande og ròtne, og dyr har vorte sjuke, seier Hatteland.

Mange invaderande framandartar har evna til å formeire seg svært raskt dei første åra dei kjem til ein ny stad. Så kan bestanden gå tilbake.

– Heldigvis har sniglane nokre naturlege fiendar. Det er også parasittar i kroppen til ein del dyr, som et dei minste, seier Hatteland.

Ein del område vil framleis slite med sniglane ei stund til.

– Det gjeld særleg område som har fått sniglane inn nyleg, som i Innlandet, langs Mjøsa og så vidare, seier han. (©NPK)