Berre negative testar

Helse Førde analyserte 229 prøver for covid-19-viruset tysdag.

Ingen av dei var positive.