Home   >   Fylket   >   Målpris til Frydenbø

I regiondirektør Lars Endre Gimmestad sitt fråver, var det salssjef Geir Farsund som tok i mot prisen.

Målpris til Frydenbø

At de brukar nynorsk i marknadsføringa her i fylket betyr at de bryr dykk om kundane, sa avtroppande fylkesleiar i mållaget, Aud Lunde, då ho gav årets målpris til Frydenbø Bilsenter AS.

-Dette er ei stor ære for oss, sa salssjef Geir Farsund hos Frydenbø då han tok i mot målprisen. Frydenbø får prisen for sin konsekvente bruk av nynorsk i marknadsføringa i Sogn og Fjordane.

Mållaget har også merka seg det jubileumsmagasinet som Frydenbø laga til 100-årsjubileet i fjor og ein annonsekampanje i høve det same jubileet.

Meir om dette i papiravisa måndag

I regiondirektør Lars Endre Gimmestad sitt fråvær, var det salssjef Geir Farsund som tok i mot prisen.