Heim   >   Lokalt   >   Jølster   >   Bil i fjellveggen

Bil i fjellveggen

Ein personbil med to personar i, fekk i dag tidleg skrens på glatta og køyrde i fjellveggen ved Bjørnebakktunnelen i Kjøsnesfjorden. Det skal ikkkje vere personskade, ifølgje politiet. Naudetatane rykka ut