Heim   >   Lokalt   >   Jølster   >   Om lensmenn og ras på Bjørset

Tunet på bnr 1 på Bjørset i dag. Garden Bjørset var tingsete og sete for fleire lensmenn og ein fut og vart etter kvart delt på fleire bruk. Det var han som sat som eigar i 1801, Anders Ludviksen Bjørset, som delte garden på tre av sønene sine rundt 1840.

Om lensmenn og ras på Bjørset

«Herren er ner» og datoen 21.11.1897, står det hogge inn på ein stein i tunet til Torgeir Bjørset i Jølster.

Inskripsjonen i steinen er laga av oldefar til dagens eigar av bruket, Ludvik Torgeirson Bjørset (1845-1928). Den har tilknyting til ei dramatisk hending i 1897, ei hending som tok seg opp att i 1986.


Gode lesar! For å lese heile denne saka må du vere abonnent.


Som abonnent får du fri tilgang til alle sakene i nettavisa og du får e-avisa. Som total-abonnenent har du også papirutgåva.

ER DU ALT ABONNENT har du fri tilgang til det digitale innhaldet vårt i e-avisa og på nett. Har du e-avis kan du gå til Mi side, og bruke den epostadressa du har registrert der til å hente ut passord (bruk «Gløymt passord»).

Har du ikkje brukarnamn og passord får du det ved å sende melding til abo@firdatidend.no og be om tilgang. Gi opp den epost-adressa du vil ha abonnementet til. Dette treng du gjere berre ein gong. Denne eposten kan du også bruke til andre ting du har spørsmål om når det gjeld abonnementet.

 

«Mi side» kan du sjølv administrere delar av abonnementet ditt, som:
• Endre kva du abonnerer på.
• Stoppe abonnementet for kortare eller lengre periodar.
• Endre adresse for kortare eller lengre periodar, som i ferien.
• Gjere adresseendringar og namneendringar.