Loen i Stryn. Foto: Erik Johansen/NTB/NPK.

Utanlandske turistar veit ikkje kvar det er brannfare

Brannsjef i turistkommunen Stryn vil gjerne varsle alle tilreisande om bålforbod og brannfare, men veit ikkje om det er lov.

I sommar har det vore knusktørt på Vestlandet, og mange stader har det vore skogbrannar. Stryn er blant kommunane der det er lagt ned forbod mot bruk av open eld, men mange turistar veit ikkje om forbodet.

Brannsjefen i Stryn kommune, John Jatgeir Vinsrygg, ønskjer å varsle alle mobiltelefonar via SMS innanfor eit avgrensa geografisk område, men er usikker på om han har lov til å gjere det.

– Det handlar om omsynet til personvernet. Vi er usikre på kor alvorleg ting skal vere før ein kan nytte denne type varsling, seier han til NRK.

Datatilsynet har observert at kommunar og Helsedirektoratet har tatt i bruk såkalla lokasjonsbasert varsling under pandemien. Tilsynet meiner at regelverket i dag ikkje gir klare nok retningsliner for i kva slags situasjonar ein kan varsle via SMS til alle mobiltelefonar som er i området.

– Det bør vere ein klar terskel for å ta i bruk denne type varsling, til dømes for situasjonar der det er fare for liv og helse eller betydelege materielle skadar, seier seniorrådgivar i Datatilsynet, Anders Obrestad.

(©NPK)