Forhandlingsleiar og leiar i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, og leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB/NPK.

Småbrukarlaget godkjenner jordbruksavtalen

Norsk Bonde- og Småbrukarlag godkjenner jordbruksavtalen etter styremøte torsdag.

I eit vedtak skriv organisasjonen at forhandlingsutvalet gjekk ut over både etablert praksis og mandatet sitt ved å skrive under på avtalen før styret hadde godkjent denne.

Forhandlingsutvalet bestod av leiar Kjersti Hoff og politisk nestleiar Eli Berge Ness. Dei fekk fleirtal i styret for å gå inn i sluttforhandlingar, noko som vart tolka som ei fullmakt til å gå inn for ein avtale, skriv Nationen.

I etterkant har fleire reagert på at avtalen vart underteikna utan at styret fekk stemme over han først.

Fleire styremedlemmer i Norsk Bonde- og Småbrukarlag fortalde til NRK denne veka at avtalen vart skrive under utan godkjenning av styret.

Jordbruksavtalen kom i hamn måndag. Den enda på rekordhøge 10,9 milliardar kroner og inneber mellom anna at bøndene får full dekning for dei ekstraordinært høge kostnadene til mellom anna gjødsel i år og neste år, og at inntektsgapet blir tetta med 40.000 kroner.

(©NPK)