Sonderingane mellom SV-leder Audun Lysbakken, Ap-leiar Jonas Gahr Støre og Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum held fram måndag. Foto: Torstein Bøe/NTB/NPK.

Regjeringssonderingane held fram måndag

To dagar med regjeringssonderingar var ikkje nok for Ap, Sp og SV for å avgjere om dei skal gå vidare til formelle forhandlingar. Sonderingane held fram måndag.

Det kunngjorde dei tre partileiarane fredag ettermiddag.

– Vi byrja sonderingar i går, og det har vi hatt glede av. Gode samtalar. Og vi kjem til å halde fram dei samtalane måndag. Det er i grunn bodskapen, sa Ap-leiar Jonas Gahr Støre då partileiarane møtte pressa klokka 15 fredag ettermiddag.

– Det har vore bra stemning. Vi er oppstemt over det valresultatet som var, og som gir oss ei moglegheit og eit mandat. Og med det grunnlaget har vi gått gjennom viktige saker og vil halde fram med det måndag, sa Støre.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre, Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum og SV-leiar Audun Lysbakken har sidan torsdag formiddag vore samla til intense samtalar om eit mogleg regjeringssamarbeid.

Sjølve samtalane har gått føre seg i djup løyndom, og lite har leke ut frå møteromma.

Eit kjernespørsmål i samtalane er nettopp kven som skal sitje i regjering saman. Støre har sagt at han har eit klart ønske om ei fleirtalsregjering med Arbeidarpartiet, Senterpartiet og SV, medan Sp-leiar Vedum har stått fast på at han føretrekkjer ein Ap/Sp-regjering der SV ikkje er med. Men han har aldri lukka døra heilt for SV.

I tillegg til partileiarane har parlamentarisk leiar Marit Arnstad i Sp, SV-nestleiar Kirsti Bergstø og Ap-nestleiar Hadia Tajik delteke i sonderingane. Partia har òg hatt ei rekkje rådgivarar på plass på hotellet for å hjelpe.