Pelsdyrbønder fortvila over enno ikkje å vite kva dei får i erstatning

Meir enn eitt år etter at Stortinget vedtok å legge ned pelsdyrnæringa, veit bøndene framleis ikkje kor mykje dei får i erstatning.

– Vi blir ringt ned av fortvila bønder som lurer på kva som skjer, og kvifor det ikkje skjer noko. Dei ringjer til alle tider av døgnet, seier Kjell Hodne som er i styret til Norges Pelsdyralslag, til NRK.

Arkivfoto Firda Tidend.

NRK fortel om pelsdyrbonde Terje Øvrebø som i ti år har drive med mink, mjølk, gris og sau, der mink har stått for hovudinntekta. No står minkfarmen tom. Han har to gonger fått konsesjon for å byrje med kyllingproduksjon, men har måtta levere den tilbake begge gongene fordi han enno ikkje veit kva han får i erstatning. Han har heller ikkje fått lån til å byrje på ny.

– Før jul i fjor var det kritisk. Kontoen var tom og banken sa nei. Da er det knalltøft, seier Øvrebø til NRK.

Først vart det foreslått at bøndene få kompensasjon for bokførte verdiar. Denne ordninga meinte pelsdyrbøndene var urettferdig, og fleire bønder risikerte å tape mange millionar kroner.

Bøndene bad om kompensasjon ut frå reelle eller takserte verdiar, noko som etter kvart vart lytta til, og i februar vart regjeringspartia og Frp samde om at det skulle lagast ei ny forskrift. Denne forskrifta har enno ikkje komme på plass.

Frp seier dei vil stille spørsmålet til landbruksministeren på Stortinget om når denne forskrifta kjem.

– Vi vil ha klare og tydelege svar med dato. Bøndene må få noko dei kan rette seg etter, seier Margrete Dysjaland, gruppeleiar i Rogaland Frp. (©NPK)