Ei vekes kortare haldbarheit for egg – frå 35 til 28 dagar – kan bety kroken på døra for eggprodusentar i distrikta. Foto: Gorm Kallestad/NTB/NPK.

Noreg vil be om fritak frå EU sine eggreglar

Det er ingen gode grunnar til å innføre haldbarheitsdato på 28 dagar på egg i Noreg, slik EU krev, meiner Helsedepartementet. No vil Noreg be om unntak.

Bakgrunnen for lovendringa frå EU er at delar av Europa slit med salmonellasmitte. Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) seier at ein i Noreg har salmonellafrie egg, og innføring av eit slikt regelverk er uhøyrd.

I Noreg har egg 35 dagars haldbarheit.

Borch seier ho vil vise tydeleg motstand mot EUs nye regelendring og at Noreg vil be om å få fritak. Sverige, Danmark og Finland har også spelt inn eit ønske om unntak, men utan resultat hittil, melder NRK.

EU-kommisjonen har no lagt ut saka på høyring med frist 31. mai, og det blir teke sikte på å vedta regelverket i løpet av hausten.

– Akkurat no arbeider vi med å vurdere korleis vi best mogleg kan fremje norske synspunkt i samband med den offentlege høyringa, eventuelt i samarbeid med dei andre nordiske landa, seier statssekretær Ole Henrik Bjørkholt i Helse- og omsorgsdepartementet til Bondebladet.

EU-kommisjonen har så langt ikkje teke til følgje innspela frå Noreg og dei andre nordiske landa.

Artikkelen held fram under annonsen.

Dersom EUs haldbarheitsreglar blir innførte, vil det bety at fraktkostnadene aukar med 50–70 millionar kroner årleg og skape store problem for eggprodusentar i distrikta, ifølgje Nortura. (©NPK)