Møre og Romsdal fylkeskommune ber regjeringa om pengehjelp til omstillinga som trengst for å gjere verdsarvområda Geirangerfjorden og Nærøyfjorden utsleppsfrie frå 2026. Ifølgje overslaga til fylkeskommunen kostar tiltaka nesten éin milliard. Foto: Paul Kleiven/NTB/NPK.

Møre og Romsdal ber om pengar til utsleppsfrie fjordar

Fylkesutvalet i Møre og Romsdal ber Statsministerens kontor om hjelp til å takle dei store investeringane som trengst for å møte kravet om utsleppsfrie verdsarvfjordar frå 2026.

I eit brev til Statsministerens kontor ber fylkesutvalet òg om eit snarleg møte for å diskutere «korleis vi saman kan finne dei beste løysingane for ein av Noregs viktigaste og vakraste destinasjonar – Geiranger».

Ifølgje analysane fylkeskommunen har gjort, er det behov for investeringar på oppimot 950 millionar kroner, fordelt på to tiltakspakkar. Den første og mest presserande dreier seg om oppgradering av straumforsyninga til verdsarvområdet og tiltak som skal sikre at større skip kan gå inn til Hellesylt også etter 2025. Den andre tiltakspakken dreier seg om oppgradering av kloakkreinseanlegg og å etablere ein parkeringshall i fjellet i Geiranger sentrum.

– Møre og Romsdal fylkeskommune, verdsarvkommunane Stranda og Fjord og næringslivet i området tar utfordringa og helsar ei omstilling til utsleppsfri ferdsel velkommen. Men vi har ikkje åleine dei ressursane som skal til for å klare omstillinga. Derfor ber vi no staten om å løyse denne oppgåva saman med oss, skriv fylkesutvalet i brevet.

Oppgåva kan berre løysast gjennom lokalt, regionalt og nasjonalt samarbeid, vedtok fylkesutvalet i Møre og Romsdal på møtet sitt måndag.