Berre 33 prosent av born og unge som slutta med fritidsaktivitetar under pandemien, har starta opp att, viser tal frå Frivillighetsbarometeret 2022. Foto: Alexander Vestrum/Norges speiderforbund.

Mange born slutta med fritidsaktivitetar under pandemien: – Berre ein tredel har byrja att

Berre 33 prosent av born og unge som slutta med fritidsaktivitetar under pandemien, har starta opp att, viser tal frå Frivillighetsbarometeret 2022.

– Desse tala viser at vi har ein jobb å gjera. Dei frivillige organisasjonane er dei viktigaste tilbydarane av fritidsaktivitetar for born og unge, og vi har plass til fleire. Vi må bli endå flinkare til å fortelja om moglegheitene i det frivillige, og vi oppmodar alle kommunane i Noreg til å bli med på å synleggjera kva som finst av aktivitetar rundt om i lokalsamfunna, seier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge i ei pressemelding.

Frivillighet Norege, som jobbar for retten born har til ei meiningsfull fritid, har signert Fritidserklæringen saman med regjeringa, KS og fleire. Den slår fast at alle born skal ha høve til å delta jamleg i minst éin organisert fritidsaktivitet saman med andre. (©NPK)