Køyrde i 89 km/t i 80-sona

Utrykkingspolitiet gjennomførte tysdag laserkontroll på rv 15 ved Haugen i Stad kommune.

Det vart skrive ut eitt forenkla førelegg for høg fart, vedkomande køyrde i 89 km/t i 80-sona.