Konkurransetilsynet seier mellombels nei til Norwegian sitt Widerøe-kjøp

Konkurransetilsynet varslar ein mogleg stans av Norwegian sitt kjøp av Widerøe, skriv E24.

Tilsynet fryktar at eit oppkjøp vil føre til mindre konkurranse og høgare flyprisar i Noreg.