Samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Vidar Ruud/NTB/NPK.

Kjøp av minimumstilbod av flyruter blir forlengd ut juni

På same måte som det har vorte gjort dei siste månadene, forlengjer Samferdselsdepartementet avtalane om å halde oppe eit minimumstilbod på enkelte flyruter.

Rutene det gjeld, vart drivne på kommersielle vilkår før koronapandemien byrja, men blir no drivne på rekninga til staten for å sikre at samfunnskritiske reiser kunne gjennomførast trass låg etterspurnad.

– Ved å forlengje minstetilbudskontraktene for juni sørgjer vi for å halde oppe eit tilstrekkeleg flytilbod for dei reisande på desse rutene fram mot sommaren, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Dei same rutene som var ein del av kontraktsforlenginga i mai månad, inngår i forlenginga for juni. Strekningane det dreier seg om er Oslo-Florø, Oslo-Ørsta/Volda, Stokmarknes-Bodø, Stokmarknes-Tromsø, Tromsø-Vadsø, Tromsø-Hammerfest, Tromsø-Alta, Tromsø-Kirkenes og Stord-Oslo.

Alle strekningar skal betenast med minst to daglege rundturar seks dagar i veka, Stokmarknes-Bodø med tre.

(©NPK)