Olve Grotle og kommunestyrerepresentant for Gloppen Høgre, Beate D. Nordvik.

Grotle sikra tredjemandatet

Erling Sande (Sp), Torbjørn Vereide (Ap) og Olve Grotle (H) tek dei tre distriktsmandata til Sogn og Fjordane på Stortinget.

Kven som tek utjamningsmandatet, er førebels uvisst.

Her er resultata for Sogn og Fjordane:

Senterpartiet 28,7

Arbeidarpartiet 26,5

Høgre 13,9

Framstegspartiet 9,4

Sosialistisk Venstreparti 5,6

Raudt 4,0

Kristeleg Folkeparti 3,9

Venstre 3,3

Artikkelen held fram under annonsen.

Miljøpartiet Dei Grøne 2,3

Andre 2,4