Det nye systemet vil gjere det mogleg for oss å nå ut umiddelbart, seier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp), her på ein pressekonferanse om flyktningar frå Ukraina. Foto: Terje Bendiksby/NTB/NPK.

Folk skal varslast på mobil om katastrofar rammar

Regjeringa innfører teknologi som gjer at du får pushvarsel på mobilen dersom terror, ulykker eller naturkatastrofar oppstår i nærleiken av deg.

– No kan vi nå ut med ein gong dersom det skjer ei ulykke eller noko anna befolkninga må varslast om, seier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) til VG.

Den nye beredskapstenesta «mobil befolkningsvarsling» som Mehl fortel om, er eit av tiltaka statsminister Jonas Gahr Støre presenterer i Stortinget fredag.

– Mange har fått SMS under pandemien, og det er fint det, men av tekniske årsaker tek det for lang tid. Det nye systemet vil gjere det mogleg for oss å nå ut umiddelbart, seier Mehl, som listar opp hendingar som gjer at innbyggjarane raskt kan varslast:

– Skyteepisodar, terror, gassulykker, brann, naturkatastrofe; flaum, ras og jordskred. Ordninga kunne vore nyttig eksempelvis under jordraset i Gjerdrum, der vi raskt kunne varsla, seier ho. (©NPK)