Norske forbrukarar er godt fornøgd med Finn.no. No har nettstaden vunne Kundetilfredshetsprisen 2022. Foto: Gorm Kallestad/NTB/NPK.

Finn.no til topps, medan straumselskapa fell på kundebarometeret

Norske forbrukarar har stemt Finn.no til topps på Norsk kundebarometer. Samtidig førar straumkrisa til at straumselskapa er i fritt fall på lista.

I år, som i fjor, er det den nettbaserte marknadsplassen som vinn kundetilfredsheitsprisen.

Undersøkinga frå Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI viser at Finn.no går til topps på lista med 85,5 kundetilfredsheitspoeng. På dei neste plassane plassane følgjer BMW (84), Tibber (83,4), Vinmonopolet (83,2) og Bilia (83,2).

Prosjektleiar for Norsk Kundebarometer, Pål Rasmus Silseth, trur det er fleire grunnar til at Finn.no endå ein gong plasserer seg øvst på lista. Han peikar mellom anna på at nettstaden har vorte ein føretrekt kanal når det gjeld gjenbruk.

– Under pandemien har dei i tillegg vist ei imponerande evne til å handtere endringar og nye forbrukartrendar, seier Silseth.

Det største fallet finn ein blant norske straumleverandørar, der nedgangen er på seks poeng. Unntaket er nykommaren Tibber.

– Vi hadde rett nok venta ein nedgang i denne bransjen som følgje av straumpriskrisa som starta hausten 2021, men så kraftige nedgangar enkelte leverandørar har opplevd, er overraskande, seier Silseth.

Artikkelen held fram under annonsen.

Han seier at resultata til fleire av straumselskapa tilseier at ein del av kundane ønskjer seg bort. Også Obos og bankbransjen står overfor lojalitetsutfordringar og går kraftig ned på kundetilfredsheitspoeng, ifølgje barometeret.

(©NPK)