– Sjølv om ein person er fullvaksinert mot koronavirus, kan koronaviruset bli påvist, seier avdelingsdirektør Karianne Johansen ved FHIs smittevernregistre. Likevel har berre 0,07 prosent av dei fullvaksinerte i Noreg fått påvist smitte. Foto: Jil Yngland/NTB/NPK.

Få tilfelle av koronavirus hos vaksinerte personar

Av dei 296.141 personane som har fått to dosar koronavaksine, har berre 199 fått påvist koronaviruset.

– Vaksinar gir aldri 100 prosent vern mot smitte eller sjukdommen det blir vaksinert mot. Det betyr at sjølv om ein person er fullvaksinert mot koronavirus, kan koronaviruset bli påvist, forklarer avdelingsdirektør Karianne Johansen ved FHIs smittevernregister.

Det har tidlegare vore anslått at dei vaksinane vi bruker i Noreg, gir rundt 95 prosents effekt mot sjukdomsutviklinga, noko som betyr at 5 prosent kan bli smitta.

Dei 199 som til no er smitta, svarer til 0,07 prosent av dei fullvaksinerte.

Av dei vaksinerte som blir smitta, utviklar berre nokre få personar symptom på covid-19-sykdom, skriv FHI.

(©NPK)