Lone Indrebø Lægreid (t.v.) og Ragnhild Marie Stavang Lysne skal rettleie pasientar i nettbasert behandling.

eMeistring startar opp i Helse Førde

No kan dei med panikkliding, sosial angst eller depresjon få tilbod om behandling over Internett.

eMeistring er terapeutrettleia internettbehandling for panikkliding, sosial angst og depresjon. Metoden vart utvikla i Bergen for ni år sidan, og fleire tusen har sidan 2012 motteke behandlingsmetoden med god effekt. I Helse Førde starta dette tilbodet opp no i april, opplyser helseføretaket i ei pressemelding.

– Plattforma er enkel i bruk og gjer at pasientar kan gjennomføre behandlinga ved si eiga datamaskin eller telefon, når som helst og kvar som helst. Behandlinga passar for alle aldersgrupper og uansett om ein har hatt vanskar i lang eller kort tid. Den er godt eigna for dei som av ulike årsaker ikkje har tid eller ønske om å gå i poliklinikk, skriv Helse Førde.

Folkehelseinstituttet har vurdert metoden og funne at nettbasert behandling kan vere like bra som behandling ansikt til ansikt. Behandlinga baserer seg på kognitiv åtferdsterapi og pasienten jobbar med sine problemstillingar på eiga hand med oppfølging av terapeut. Programmet varer i inntil 14 veker, og ein får god innsikt i problemstillinga si gjennom tekstane og oppgåvene programmet inneheld.

Pasientar kan tilvisast eMeistring via fastlege eller internt i spesialisthelsetenesta.