Vatnet fløymde over vegbana på Skodjevegen på Skodje i Ålesund i natt, der grøfter og bekkar ikkje tek unna vatnet som kjem under ekstremvêret Gyda. Foto: Svein Ove Ekornesvåg/NTB.

Ekstremvêret Gyda held fram – mest sannsynleg med hendingar i dag

Ekstremvêret Gyda har framleis ikkje ført til store øydeleggingar, men torsdag er ifølgje NVE dagen det er mest sannsynleg med hendingar.

– Vassføringa vil halde fram med å stige, og det blir forventa at toppen kan nåast seint torsdag eller tidleg fredag morgon. Dette avheng både av nedbør og temperaturutvikling, seier Brigt Samdal, direktør i skred- og vassdragsavdelinga i NVE.

Ekstremvêret har halde på sidan onsdag, og så langt har det vorte meldt om tre evakueringar av bustadfelt og fleire stengde vegar i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Nye oppdaterte prognosar kjem torsdag føremiddag. (©NPK)