Eitt nytt smittetilfelle

Helse Førde analyserte laurdag 157 prøver for covid-19-viruset.

Ein av prøvene var positiv. Prøvetakingskommune for denne var Hyllestad.