Frå 1. juli kan både arbeidsinnvandrarar og studentar frå utlandet komme til Noreg, opplyser Justisdepartementet. Her er justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix / NPK

Arbeidsinnvandrarar og studentar får lette i innreiserestriksjonane

Frå 1. juli opnar regjeringa for at utlendingar som har fått opphaldsløyve for å arbeide eller studere, kan reise til Noreg.

Dette gjeld mellom anna tredjelandsborgarar som er faglærte eller sesongarbeidarar i alle næringar, opplyser Justisdepartementet i ei pressemelding.

Fram til no har det berre vore tilgjenge til innreise for sesongarbeidarar i grøntnæringa og landbruket.

Når det gjeld studentar, vil alle som har fått opptak til studiar i Noreg, få reise inn. Unntaket er utvekslingselevar i vidaregåande opplæring og folkehøgskuleelevar.

Både arbeidsinnvandrarar og studentar vil vere omfatta av gjeldande karantenereglar ved innreise.

(©NPK)