Analyserte 222 prøver

Helse Førde analyserte onsdag 222 prøver for covid-19-viruset.

Ingen av dei var positive.