Over 3.000 bilførarar fekk i fjor gebyr for manglande bruk av bilbelte. Foto: Statens vegvesen.

– Altfor mange droppar bilbeltet

Statens vegvesen gav i fjor over 3.000 bilførarar gebyr for manglande bruk av bilbelte.

Vegvesenet kontrollerte belte- og hjelmbruk på over 300.000 køyretøy i fjor. Det resulterte i 3.012 gebyr, medan 46 vart melde til politiet.

– Det er gledeleg at dei fleste brukar verneutstyr, men 3.012 gebyr er likevel for mange. Bilbelte er det enklaste og mest effektive hjelpemiddelet for å få ned talet på drepne og hardt skadde i trafikken, seier leiar for Utekontroll i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel.

Analysar viser at rundt fire av ti drepne i bilulukker ikkje har brukt bilbelte.

Wigdel fortel at det er svært sjeldan at dei registrerer manglande bruk av hjelm på moped og motorsykkel. Dei aller fleste gebyra blir skrivne ut fordi førarar og passasjerar ikkje nyttar bilbelte.

46 bilførarar vart melde til politiet for køyring med usikra born i bilen.

– Det er føraren sitt ansvar å syte for at born er forsvarleg sikra. Eit barn utan sikring i bil blir utsett for stor fare. Derfor ser både vi og politiet ekstra alvorleg på tilfelle der born ikkje er sikra, seier Wigdel i ei pressemelding.

(©NPK)