Alle blåste reint

Politiet i Gloppen gjennomførte ruskontroll på fylkesveg 615 på Sandane fredag.

27 bilførarar vart kontrollerte, ingen hadde promille.