Heim   >   Lokalt   >   Jølster   >   Nektar å signere arbeidsavtale

Jølster brannvern er ofte først på plass ved ulukker og andre hendingar. Det er snakk om 35-40 utrykkingar i året, og begge stasjonane har også hjartestartar. Ved rashendingane 30. juli gjorde brannfolka ein stor innsats med evakuering, og dei måtte også ta seg av trafikkdirigering.

Nektar å signere arbeidsavtale

I Sunnfjord kommune er det på trappene ei brannordning som er meint å vere betre enn dei ordningane dei fire gamle kommunane har i dag. Det er ikkje alle samde i.


Gode lesar! For å lese heile denne saka må du vere abonnent.


Som abonnent får du fri tilgang til alle sakene i nettavisa og du får e-avisa. Som total-abonnenent har du også papirutgåva.

ER DU ALT ABONNENT har du fri tilgang til det digitale innhaldet vårt i e-avisa og på nett. Har du e-avis kan du gå til Mi side, og bruke den epostadressa du har registrert der til å hente ut passord (bruk «Gløymt passord»).

Har du ikkje brukarnamn og passord får du det ved å sende melding til abo@firdatidend.no og be om tilgang. Gi opp den epost-adressa du vil ha abonnementet til. Dette treng du gjere berre ein gong. Denne eposten kan du også bruke til andre ting du har spørsmål om når det gjeld abonnementet.

 

«Mi side» kan du sjølv administrere delar av abonnementet ditt, som:
• Endre kva du abonnerer på.
• Stoppe abonnementet for kortare eller lengre periodar.
• Endre adresse for kortare eller lengre periodar, som i ferien.
• Gjere adresseendringar og namneendringar.