Kontakt oss

Har du noko på hjarte, kontakt oss!

 

Adresse:
Postadresse: Postboks 38, 6823 Sandane
Besøksadresse Redaksjon: Nordstrandsvegen, 6823 Sandane
Besøksadresse Solglimt Trykkeri: Bukta, 6823 SandaneTelefon

Redaksjonen: Sjå liste over tilsette under.
Telefax Redaksjon: 57 86 87 99
Telefon Ekspedisjon: 57 86 87 81
Telefax Ekspedisjon: 57 86 87 89

Epost annonseavdeling: annonse@firdatidend.no
Epost abonnement: abo@firdatidend.no
Epost redaksjonen: redaksjon@firdatidend.no
Epost Solglimt Trykkeri: solglimt@firdatidend.no

 

REDAKSJON:

Redaktør
Aadne Gloppestad
Gloppestad, 6823 Sandane
Telefon direkte: 57 86 87 90
Mobiltelefon: 970 76 670
Epost:aadne@firdatidend.no

Journalistar:
Jan Nik. Hansen (Red. sekr.)
Åsavegen 49, 6823 Sandane
Telefon direkte: 57 86 87 91
Mobiltelefon: 414 26 679
Epost:jan.nik@firdatidend.no

Inger Haldis Aske Lothe
Rygg, 6823 Sandane
Telefon direkte: 57 86 87 92
Mobiltelefon: 957 68 769
Epost:inger@firdatidend.no

Hallstein Dvergsdal
Dvergsdalsdalen, 6843 Skei i Jølster
Mobiltelefon: 993 12 586

Epost:hallstein@firdatidend.no

ADMINISTRASJON

Dagleg leiar:
Aadne Gloppestad
Gloppestad, 6823 Sandane
Telefon direkte: 57 86 87 90
Epost:aadne@firdatidend.no

Kontorleiar:
Janne Gåsemyr
Bukta, 6823 Sandane
Direkte telefon: 57 86 87 81
Epost:janne@firdatidend.no

Marknadsansvarleg:
Linda van Hulst-Florack
Skuggesida 171, 6827 Breim
Direkte telefon: 57 86 87 94
Mobiltelefon: 993 12 834
Epost:linda@firdatidend.no

PRODUKSJON

Evy Merkesdal Flølo
6826 Byrkjelo
Direkte telefon: 57 86 87 84
Epost:evy@firdatidend.no

Geir Skagen
Orevegen, 6823 Sandane
Direkte telefon: 57 86 87 86
Mobiltelefon: 970 84 272
Epost:geir@firdatidend.no