Innstikk og vedlegg

Firda Tidend tilbyr både innstikk og vedleggsdistribusjon av reklameaviser. Unngå reservasjonar mot reklame (ca. 40%) og sørg for at reklameavisa kjem heilt inn i huset i lag med avisa.

Gjennom Firda Tidend treffer du i større grad kjøpesterke kundar med høg grad av reservasjon mot reklame.

Ta kontakt med kundeservice@firdatidend.no eller på tlf. 57 86 87 81 for informasjon og tilbod.