Nettannonsering
Firdatidend.no på desktop, lesebrett, mobil og app har xxxxxx lesere hver dag.
Den er alltid oppdatert med alt innhold fra Firda Tidend og leses i all hovedsak av lesere i xxx.
Det finnes mange digitale kreative muligheter med farge, lyd og bevegelse i tillegg til lenke til egne nettsider.

Mobilannonsering
Mobilbruken har eksplodert og er en attraktiv kanal for markedsføring.
Mobilen er den mest personlige kanalen, alltid på, alltid med og alltid oppdatert.
Du treffer leseren nær kjøpssituasjon og med store annonseformater er det færre budskap å kjempe mot og lite støy.
Firdatidend.no mobil og app har i snitt xxxx lesere hver dag.

BigData:
Firda Tidend tilbyr adferdstyrt målrettet markedsføring, kontakt oss gjerne for mer info.

Kontakt marknadsansvarlig:

Linda van Hulst-Florack
Mobiltelefon: 993 12 834
Epost:linda@firdatidend.no

Eller kontakt din kundekonsulent i Firda Tidend.
Se her for tilsette i marknadsavdelinga.