Heim   >   Lokalt   >   Jølster   >   Vegstenging på E-39

det vart fort lange køar nedanforVassenden då ein trailer fekk velt på hengaren som var fylt med propan.

Vegstenging på E-39

På grunn av traileren som velta på E-39 ved Langhaugane i Jølster laurdag ettermiddag, vartE-39 stengd frå midnatt og utover, grunna bilberging. Vegen var open att for fri ferdsel søndag morgon.