Home   >   Fylket   >   Turnerer fylket med «Sunniva no»

«Sunniva no» er ein danseproduksjon som er inspirert av legenda om St. Sunniva og dei mange notidige assosiasjonane ho vekkjer i oss. Det er lett å sjå likskapen mellom Sunniva si farefulle reise frå Irland til Noreg, og hendingar vi kjenner frå vår eiga tid.

Turnerer fylket med «Sunniva no»

– Det var kjempefint å ha denne framsyninga på Firda. Vi merkar at elevane er svært interesserte i det vi formidlar. Dei er med heile vegen. Det er kjekt, seier Gro Marie Svidal, som sytte for tonefølgje til danseframsyninga «Sunniva no» onsdag.


Gode lesar! For å lese heile denne saka må du vere abonnent.

Som abonnent får du fri tilgang til alle sakene i nettavisa og du får e-avisa. Som total-abonnenent har du også papirutgåva.

ER DU ALT ABONNENT har du fri tilgang til det digitale innhaldet vårt i e-avisa og på nett. Har du e-avis kan du gå til Mi side, og bruke den epostadressa du har registrert der til å hente ut passord (bruk «Gløymt passord»).

Har du ikkje brukarnamn og passord får du det ved å sende melding til abo@firdatidend.no og be om tilgang. Gi opp den epost-adressa du vil ha abonnementet til. Dette treng du gjere berre ein gong. Denne eposten kan du også bruke til andre ting du har spørsmål om når det gjeld abonnementet.

 

«Mi side» kan du sjølv administrere delar av abonnementet ditt, som:
• Endre kva du abonnerer på.
• Stoppe abonnementet for kortare eller lengre periodar.
• Endre adresse for kortare eller lengre periodar, som i ferien.
• Gjere adresseendringar og namneendringar.