Heim   >   Nyhende   >   Trygg Trafikk: Foreldre kan gjere skulevegen tryggare om dei ikkje køyrer

IFoto: Jan Haas/NTB scanpix/NPK.

Trygg Trafikk: Foreldre kan gjere skulevegen tryggare om dei ikkje køyrer

Foreldre gjer skulevegen tryggare om dei ikkje køyrer barna, meiner Trygg Trafikk som tilrår at det blir laga trygge «hjartesoner» rundt skulane.

Omtrent 60.000 førsteklassingar skal i desse dagane ut på skulevegen for første gong.

Trygg Trafikk oppmodar foreldre til å la barna gå eller sykle for å gjere skulevegen tryggare.

– Unødvendig køyring til skulane er eit aukande problem for mange skular. Sjølv om det er gjort i beste meining frå foreldra si side, fører køyringa heller til at det er meir utrygt rundt skulane og langs skulevegen, seier opplæringssjef Ragnhild Meisfjord i Trygg Trafikk.

Trygg Trafikk tilrår å lage ei «hjartesone» rundt skulane. Det betyr ein trafikksikker sone rundt skulen med minimal biltrafikk. Viss barna må bli køyrde, blir dei sleppte av i droppsoner utanfor hjartesona.

Følgjegrupper

Andre trafikktryggleikstiltak for skulevegen kan vere at foreldre dannar følgjegrupper, at ein legg til rette for god sykkelparkering eller at foreldre står hjartesonevakter på utsette stader.

Hjartesone er eit samarbeid mellom Statens vegvesen, Syklistenes Landsforening, Politiet, Helsedirektoratet, Miljøagentane, Foreldreutvalet for grunnopplæringa og Trygg Trafikk.

Syklistenes Landsforening (SLF) oppmodar foreldre til å sykle til skulen saman med barna.

Sykl med barna

Foreininga har utarbeidd råd til foreldre som skal trene opp evnene ved skulestart. Organisasjonen meiner det er viktig at barnet meistrar sykkelen skikkeleg før ein skal byrje å sykle til skulen.

Dessutan bør ein bli godt kjent med skulevegen. Mange stader vil det vere nødvendig og god øving å sykle saman med ein vaksen det første eller dei første åra på skulen.

SLF peikar på at det å sykle i trafikken er ei for krevjande oppgåve for små barn. I byrjinga er det derfor viktig at foreldre syklar med og gir beskjed om når det er viktig å sjå seg for, bremse eller stoppe. (©NPK)